Freelance projekt- og byggeleder for Møller & Grønborg arkitekter

Rune Brund har varetaget rollen som projekt- og byggeleder på Troldhedestien, og har stået for projekteringen af bygninger, og efterfølgende byggeledelse og fagtilsyn på byggepladsen.

Troldhedestien er en nedlagt jernbanestrækning som omdannes til en stiforbindelse fra Kolding igennem et varieret og smukt kuperet landskab ud til den gamle Dybvadbro Station 10 km vest for Kolding. Ved stationerne udføres der en række shelters, bygninger og installationer der skaber naturlige mødesteder og rammer for ligeværdige fællesskaber. Projektet er støttet af Realdania.

Læs mere om projektet på her: http://mgarkitekter.dk/index.php/projekter/209-troldehedestien-modesteder-oplevelse-for-alle

Sted: Kolding
Rolle: Freelance projekt- og byggeleder
Kunde: Møller & Grønborg Arkitekter
Omfang: 10 km oplevelsessti med tilhørende bygninger
Entrepriseform: Hovedentreprise
Funktion: Bypark og Landskab
Status: Under opførelse
År: 2018