1 års eftersyn

Såfremt der er lavet en AB92 kontrakt med håndværkeren, har man ret til at udføre et 1-års eftersyn, hvor evt. fejl og mangler som ikke kunne påråbes ved afleveringen kan påtales og kræves udbedret af den pågældende håndværker.
Ved at tilknytte en byggesagkyndig med kendskab til AB92 regelsættet og lignende bygninger og eftersyn, sikre man sig at eftersynet udføres grundigt og korrekt ift. gældende love og regler og erfaringsmæssige faldgruber, samt at man ikke mister retten til at få udbedret evt. fejl og mangler grundet manglende kendskab til byggeriets love og regler.