Byggeledelse og bygge-/fagtilsyn

Ved at tilknytte et bygge-/fagtilsyn ifm. selve byggeriet, sikre du dig en uvildig kontrol af at byggeriet udføres korrekt ift. byggeteknik og kvalitet. Tilsynet består typisk af en række stikprøvekontroller af kritiske knudepunkter hvor evt. fejl er mest alvorlige, svære at udbedre efterfølgende eller skjules/bygges inde efterfølgende.
Der udarbejdes kontrolrapporter ved hvert besøg, og følges op på udbedring af evt. fejl og mangler. Ved at tilknytte et bygge-/fagtilsyn signalere du også overfor håndværkeren, at du kræver et kvalitetsbyggeri, hvilket i sig selv kan tilføre værdi og færre fejl og mangler.