Byggeteknisk køberrådgivning

Ved køb af fast ejendom er det altid en god ide at få foretaget en byggeteknisk køberrådgivning inden handlen træder i kraft. Der er ofte tale en stor, måske den største økonomiske beslutning en køber skal træffe i sit liv, og på et område som mange ikke har den store tekniske viden omkring.
Vi tilbyder byggesagkyndig deltagelse i købergennemgang, hvor der foretages en grundig byggeteknisk gennemgang og vurdering af bygningens stand. Inden gennemgangen er tilstandsrapporten mv. gennemgået, og oplistede forhold kan evt. prissættes.
Er der ønsker omkring renovering og/eller ombygning af bygningen, vil muligheder og begrænsninger ift. selve bygningen stand og konstruktioner, men også lokalplaner, lovgivning mv også blive gennemgået.
Der udføres til slut et notat med den byggesagkyndiges generelle vurdering af ejendommens stand, med en oplistning over forhold der giver anledning/forhindringer ift. fremtidig renovering og om/tilbygninger.