Mangelgennemgang og afleveringsforretning

Selve overdragelsen af det færdige byggeri er en vigtig begivenhed, da man her modtager og accepter byggeriet, hvorfor det er vigtigt at gøre opmærksom på alle evt. fejl og mangler inden den officielle overtagelse. Ved at tilknytte en byggesagkyndig til mangelgennemgang og efterfølgende afleveringsforretningen, sikre man sig at byggeriet bliver grundigt gennemgået og relevante spørgsmål til håndværkeren omkring f.eks. trykprøvning, energimærkning, kvalitetssikring, specifikke detaljeløsninger mv noteres i afleveringsprotokollen.
Såfremt der findes væsentlige fejl og mangler, påtales disse, og den byggesagkyndige vurderer prisen på arbejdet, og forhandler en tilbageholdelse på slutregningen, samt en tidsfrist for udbedring.