Opstarts- og idémøde

Inden et projekt sættes i gang, holder vi et uforpligtende opstarts- og idemøde, hvor vi får kortlagt netop jeres ønsker, drømme og behov, samt muligheder og begrænsninger ifm. grund, eksist. bebyggelser, lokalplaner, lovgivning mv.
Vi lytter, giver råd og skitsere under møder og vi får på den måde kortlagt behov og ønsker og talt os ind på hinanden.