Projektering og byggetilladelse

Når der skal bygges nyt, ombygges eller bygges til, skal der i de fleste tilfælde ansøges om byggetilladelse og laves arbejdstegninger til håndværkere. På baggrund af et arkitekt skitseforslag, eller bygherres egne skitser udføres et udvidet myndighedsprojekt med alle nødvendige dokumenter, beregninger og tegninger til opnåelse af byggetilladelse, og efterfølgende udførelse.