Udbud og indhentning af priser

For at sikre de bedste prise hvor alle arbejder er medtaget, den ønskede kvalitet, og mulighed for at sammenligne og tilpasse indkomne tilbud ift. bygherrens ønsker før og under byggeriet er det vigtigt at udbyde opgaven rigtigt. På baggrund af projektmaterialet (tegninger og beregninger mv.) udføres der udbudsdokumenter iht. byggeriets regler (AB92) som juridisk sikre bygherre.
Herefter udsendes det samlede udbudsmateriale til udvalgte håndværkere, som fremsender tilbud på projektspecifikke tilbudslister, hvorefter delpriser kan sammenlignes, opgavens omfang og totalpris fastlægges og kontrahering kan gennemføres.